ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

Lưu ý: những mục đánh dấu (*) là bắt buộc nhập
Thông tin thí sinh
Thông tin người nhận giấy báo trúng tuyển
Thông tin đăng ký xét tuyển

Lưu ý: Vui lòng chọn Hình thức xét tuyển đăng ký
Hình thức xét tuyển Xét theo điểm TB tất cả các môn của 5 HK
Lưu ý: Thí sinh chỉ nhập điểm môn Vẽ mỹ thuật nếu lựa chọn tổ hợp xét tuyển có môn Vẽ mỹ thuật
Hình thức xét tuyển Xét theo tổng điểm TB 3 môn cả năm lớp 12
Lưu ý: Thí sinh chỉ nhập điểm môn Vẽ mỹ thuật (Bố cục màu) nếu lựa chọn tổ hợp xét tuyển có môn Vẽ mỹ thuật (Bố cục màu)

Kết quả điểm các tổ hợp môn

TT
Tổ hợp môn
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
1
(V00(Toán, Vật lí, Vẽ mỹ thuật))
2
(V01(Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật))
3
(V02 (Toán-Tiếng Anh-Vẽ mỹ thuật))
4
(A01(Toán, Vật lí, Tiếng Anh))
5
(H00(Ngữ văn, Bố cục màu,Vẽ mỹ thuật))
6
(A00(Toán, Lý, Hóa))
7
(B00(Toán, Hóa học, Sinh học))
8
(D01(Toán, Văn, Tiếng Anh))
9
(D14(Văn, Sử, Anh))
10
(D15(Văn, Địa, Anh))
TT
Tổ hợp môn có điểm cao nhất
Điểm tổ hợp môn
chưa bao gồm điểm ưu tiên
1
2
3
Hình thức xét tuyển Xét theo điểm TBCN lớp 12
Lưu ý: Thí sinh chỉ nhập điểm môn Vẽ mỹ thuật nếu lựa chọn tổ hợp xét tuyển có môn Vẽ mỹ thuật
Hoàn tất đăng ký
Tôi xin cam đoan những thông tin trên đúng sự thật
Chọn mã khác