I. THÔNG TIN THÍ SINH
Chú ý: Những mục đánh dấu (*) là bắt buộc
/ /
II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN
III. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Điểm Môn 1,2,3 được lấy theo điểm trung bình của cả năm lớp 12
Lưu ý: Đối với tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu (Môn vẽ mỹ thuật), thí sinh có thể bỏ trống các cột điểm Môn vẽ mỹ thuật nếu chưa có điểm và cập nhật sau khi có kết quả.

Điểm xét tuyển = (HK1 Lớp 10 + HK2 Lớp 10 + HK1 Lớp 11 + HK2 Lớp 11 + Học kỳ 1 Lớp 12)/5
Lưu ý: Đối với tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu (Môn vẽ mỹ thuật), thí sinh có thể bỏ trống các cột điểm Môn vẽ mỹ thuật nếu chưa có điểm và cập nhật sau khi có kết quả.

Lưu ý: Đối với tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu (Môn vẽ mỹ thuật), thí sinh có thể bỏ trống các cột điểm Môn vẽ mỹ thuật nếu chưa có điểm và cập nhật sau khi có kết quả.

Điểm xét tuyển = (HK1 Lớp 10 + HK2 Lớp 10 + HK1 Lớp 11 + HK2 Lớp 11 + Học kỳ 1 Lớp 12)/5
Lưu ý: Đối với tổ hợp xét tuyển có môn năng khiếu (Môn vẽ mỹ thuật), thí sinh có thể bỏ trống các cột điểm Môn vẽ mỹ thuật nếu chưa có điểm và cập nhật sau khi có kết quả.

 
    
Tra cứu hồ sơ
Tra cứu hồ sơ 0866254999 Chat Facebook